MERMAID

(FOR DUTCH SCROLL DOWN)

Who on earth would let someone put about twenty needles at the same time in her own face?

crazy me of course!

I once met a girl named Carmen…

She worked in a store in Santa Gertrudis de la Fruitera and with her beautiful wavy red hair and sweet face she always looked a bit like a mermaid to me.

Spontaneous as she is, we got into a conversation and I told her about my Ayurvedic facial treatments.

A while later, Carmen came to receive such a treatment in my at hat time beauty salon.

Some people make me feel exhausted after giving such a treatment, others just give you energy just as Carmen did , so I was really cheering years later when I heard Carmen meanwhile had walked the same path of ‘the world of beauty and skin specialists’ herself and had specialized in treatments using stem cells from seaweed and seawater, Japanese facial massage and facial accapunctuur.

This I had to experience! Yes that’s luxury, but I had to take this treatment from Carmen for my work, you know? Strictly business haha can’t help to be a workaholic, , I am on my way!

I can tell myself those nonsens until the moment I lay there and almost immediately feel myself dreaming away under the loving hands of Carmen and the sound of singing dolphins in the background. This is from the beginning till the end unlike any other beauty treatment whatsoever!

The treatment results in a beautiful skin, but more important; it allows me to relax as I have not done in a very long time !!!

I go back to the Isabel in younger (quieter) years and some tears escape, I have no idea why, it’ll for sure be the sudden and intense relaxation I feel.

I am feeling closer to myself which for me is the biggest gift of this treatment.

So once again my belief is confirmed about the notable difference if someone performs his job with true devotion and love!

Carmen’s treatment alternates with the most delicious scrubs and masks based on marine algae and her Japanese facial massage is an art that seems to make her hands move as if they are a very fast moving little machines stimulating in an unbelievable way all existing facial muscles.

I lay there passed out and my face thight as a drum haha my slack jaw line seems as if it has done a three-hour workout of Spinning!

Me, the one who turned terrified of needles, lets herself by miracle confince(for sure because of being in this relaxed state) to take a facial accapunctuur as well and ultimately I walk away from Carmen with a beautiful and radiant skin.

Firm, shiny and lifted….both my collagen and mind have been joyfully revived!

My tip of the day: do not let too much time pass and stay away from the typical old-fashioned beauty specialist who fanatically attack your skin to squeeze out and force your skin ‘because it really needs to be deeply clean’, but go for a wonderful treatment in which your skin will be boosted in a loving way through centuries-old Japanese techniques and use the healing power of the deep blue sea.

Don’t forget to end all that with applying Ibiza’s wonderfull sea extracts of our Posidonia day cream and if you ever come near to Ibiza then most certainly surch on internet for Carmen Morales and ‘Seaenergyibiza’ for an appointment,I can higly recommend it!

=====================================================================================================

Wie laat er zich nou vrijwillig twintig naalden tegelijk in zijn gezicht plaatsen?

Loca yo natuurlijk!

Ooit ontmoette ik een meisje dat Carmen heette.

Ze werkte in een winkel in Santa Gertrudis de la Fruitera en met haar prachtige golvende rode haren en lieve gezicht had ze voor mij altijd wat weg van een zeemeermin .

Spontaan als ze is raakten we aan de praat en ik vertelde haar over mijn Ayurvedische gezichts behandelingen .

Een tijdje later kwam Carmen voor zo’n behandeling in mijn wijlen schoonheidssalon.

Sommige mensen putten je uit na het geven van zo’n behandeling, maar ik kreeg juist energie van Carmen, vandaar dat ik jaren later stond te juichen toen ik hoorde dat Carmen ondertussen zelf ook het ‘schoonheidspad ‘ in was gewandeld en zich gespecialiseerd had in behandelingen met gebruik van stamcellen uit zeealgen en zeewater, Japanse gezichts Massage én gezichts accapunctuur.

Dit moest ik mee maken. Ik moest een behandeling nemen bij Carmen voor mijn werk begrijp je? Puur zakelijk. Voor werk gaat alles snap je?

Dit kan ik mezelf wijs maken totdat ik daar lig en vrijwel direct weg droom onder de liefdevolle handen van Carmen en met het geluid van zingende dolfijnen op de achtergrond. Dit is meteen al totaal anders dan welke schoonheids behandeling dan ook!

Deze behandeling zorgt voor een prachtige huid , maar nog belangrijker; het laat me ontspannen zoals ik al heel lang niet meer heb gedaan !!!

Ik ga terug naar de Isabel in jongere ( rustigere) jaren en daar ontsnappen wat tranen bij , ik weet mijn god niet waarom,het zal de plotselinge en intense ontspanning wel zijn.

Dat ik me dichter bij mezelf voel komen dan ik in tijden heb gedaan is voor mij het grootste kado van deze behandeling.

Zo zie je maar weer wat het te weeg kan brengen als iemand zijn vak met echte toewijding en liefde uitvoert!

Carmen’s behandeling wordt afgewisseld door de meest heerlijke scrubs en maskers op basis van zee algen en haar Japanse gezichts massage is een kunst waarbij het is alsof haar handen een razend snel motorisch machientje worden die alle aanwezige gezichts spieren ongelovelijk stimuleren . Ik lig voor pampus en sta tegelijk helemaal strak haha Mijn slappe kaaklijn lijkt wel een workout Spinning van drie uur te hebben gedaan!

Ik , degene die doodsangsten uitstaat voor naalden, laat me in deze ontspannen toestand wonder boven wonder overhalen er ook nog een gezichts accapunctuur bij te nemen en loop uiteindelijk weg bij Carmen met een prachtige huid.

Verstevigt, ,glanzend en gelift en zowel mijn collageen als mijn geest zijn weer vollop leven in geblazen !

Mijn tip van de dag : laat er niet meer zo lang over heen gaan en blijf uit de buurt van de typische ouderwetse schoonheids specialiste die fanatiek je huid zitten uit te knijpen en te forceren ‘omdat het echt goed schoon moet’, maar ga voor een heerlijke behandeling waarbij je huid alleen geboost word op een liefdevolle manier door middel van eeuwen oude Japanse technieken en het gebruik van de geneeskracht uit de deep blue sea.

En mocht je in de buurt zijn van Ibiza zoek dan zeker even op internet naar Carmen Morales en Seaenergyibiza voor een afspraak!