RECIPE OF BEAUTY

RECIPE OF BEAUTY

(FOR DUTCH SCROLL DOWN!) ISA…The I stands for Ibiza, the S for Softens and the A for Age.
On my way to the post office to post an ISA cream with this thought on my mind;
I must be a bit vain because I want to continue to age with the beauty of youth and grace.
Health comes first off course, but that is not what I want to talk about now. And yes, I can hear you thinking :but these two are connected with each other ! and they are, but again, that’s not what I want to talk about right now!

The best help I have by the main quality of my cream is, that it slows down aging. I can see the visible effects of how it works on my own skin. That bit is really fantastic, it slows down wrinkles…but what do I do about the muscles and bones in my face that are starting to diminish once we get older? Except for my nose and ear bones they seem to appear getting bigger…. Mmm…do I need to see that as an advantage?

That reduction of bone and muscle, especially in my face, really annoys me , cause…help!!!…my skin is attached to those muscles , so the appearance of wrinkles slows down by using ISA, but most certainly those cheeks will weaken as my muscles will do so as well!
WHAT TO DO?!

I leave the postoffice back home and I promise myself solemnly , that once I arrive home I will start right away doing the , already long time ago planned, facial-yoga.
My children are disgusted by those exercises , cause being in the car next to a mother that is :
diligently trying to bring 20 times her tong towards her forehead, making kissing movements in the air with her head pointed towards the sky or moving her lower jaw forwards and then trying to bring her lower lip towards her nose, so that her neck and jaw muscles are trained, is no fun for two teenagers and a 9 year old that has an image to maintain.

Nevertheless, I continue studying my facial-yoga and I come across an exercise that makes me stretch my cheeks:
Head alternating towards each shoulder, put head up 45 degrees and then move your mouth as if you are kissing someone that’s behind your ear, then blow your cheeks/mouth full of air, release and do all that 3 times. Can you feel it? What it is good for? Well, to release the stress of your face, cause stress on your face is not looking hot!!
Ahhah! I seize this opportunity; that means I might as well grab a glass of wine??

I have to say it’s true; with a relaxed face we do look prettier.
Just as a woman does that feels relaxed and sure about herself and because of showing that she appears pretty and sexy to us even though she might not have the ’beauty standards”.

I decide to stick to my decision not to do any botox or face-lift etc. (especially ,because of my deadly fear to wake up and not recognize myself or suddenly look really really weird )
For now, I am happy with my magic face cream and the recipe for the rest.

Okay, here’s my recipe:

1 life live in a healthy way

2 With! now and then a glass of wine,

3 Do face-yoga every day

4 Let that little light ,that we all have in us, shine unabashedly like a real movistar!
Walking across the ibicencan fields as a fairy, nice , relaxed and confident…

Of course not without having applied ISA daycream on your face,cause every human being needs some help.
——————————————————————————————————————————
RECIPE OF BEAUTY
ISA…De I staat voor Ibiza, de S voor Softens en de A voor Age.

Op weg naar het postkantoor om een pakketje met ISA creme weg te brengen,houdt mij een gedachte bezig;
Ik denk dat ik best wel ijdel ben, want ik wil er echt heel graag mooi uit blijven zien, mooi oud worden zeg maar. Als eerste gezond natuurlijk, maar daar hebben we het nu even niet over. Jahaaa en ik weet dat dat met elkaar verbonden is,maar daar hebben we het nu óók even niet over !

Super gaaf hoor,dat mijn crème het ontstaan van rimpels vertraagt , dat dit nu écht bewezen is én dat het bij mijzelf ook blijkbaar werkt, dat gedeelte wel…maar uhh ,wat doe ik aan de spier en bot afname in mijn gezicht naar mate ik ouder word? (Behalve mijn neus en oorbot dan,want die schijnen nou juist groter te worden,mmm…moet ik dat soms zien als een troost? )

Die spierafname en botafname,dus ook in mijn gezicht, valt me zwaar, want ,hellup !!!…aan die spieren zit mijn huid vast ,dus die rimpelvorming wordt dan wel flink vertraagd…maar die wangen gaan dan toch echt slapper hangen, doordat mijn spieren dat ook worden?!
What to do?

Ik doe het pakketje op de post en neem me plechtig voor zodra ik weer thuis ben te beginnen met de al veel langer voorgenomen gezichts yoga.
Dit tot grote afschuw van mijn kinderen, want naast je moeder in de auto zitten terwijl ze naarstig 20 keer haar tong naar haar voorhoofd probeert te brengen, of zoenende bewegingen in de lucht maakt met haar hoofd omhoog gericht ,of een centenbak maakt en dan die onderlip naar de neus toe probeert te krijgen, zodat de nek en kaakspieren worden verstevigd, is natuurlijk echt geen pretje voor 2 pubers noch voor een 9 jarige coole jongen die zijn image hoog probeert te houden.
Ik verdiep me desondanks verder in de face-yoga en stuit op de oefening waarbij de wangen opgerekt moeten worden:
Hoofd beurtelings naar beide schouders ,in 45 graden omhoog houden en dan doen alsof je iemand achter je eigen oor een kus wilt geven, vervolgens de wangen vol met lucht blazen ,loslaten en dat dan 3 keer. Voel je het? Waar die dan weer goed voor is? Nou,om de stress van je gezicht te halen ,want stress op je gezicht is lelijk!
Ahah! Die kans pak ik; dan kan ik toch gewoon ook een lekker groot glas wijn nemen?? Zoef ,weg is mijn stress.Want ja ,het is wel waar, met een ontspannen hoofd zijn we mooier.

Net zoiets als een vrouw die ontspannen en zeker van zichzelf is , ’lekker in haar vel zit’ daardoor altijd prachtig, mooi en sexy is en dat uitstraalt, terwijl ze misschien helemaal niet aan ‘de normen’ van schoonheid voldoet.
Ik besluit bij mijn beslissing te blijven geen ingrepen ,zoals botox of face-lift te gaan doen. (dit is meer om de doodsangst dat ik er dan heeeeel raar uit ga zien en mezelf niet meer herken daarna) Ik heb al mijn magische dagcreme van ISA én het recept voor de rest…

Oke ,het recept is dus;

1 Zo gezond mogelijk leven,

2 Mét af en toe een glas wijn,

3 Elke dag mijn face-yoga én…

4 Het lichtje wat we allemaal in ons hebben heel ongegeneerd als een heuse filmster laten schijnen!
Als Elfje Twaalfje over de Ibicenco velden lekker relaxed en zelfverzekerd…

Maar dit dan wél met ISA creme op mijn gezicht,want ieder mens heeft een beetje hulp nodig !